teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM


Design-website heeft belangrijke voordelen

door ing. Jan Everink

Bij de creatie en updating van een design-website wordt gebruik gemaakt van software-tools op basis van algemene internet-technologie. Daarmee kan een maatwerk-site worden gecreŽerd die optimaal het eigen karakter van een organisatie tot uitdrukking brengt.
Als wordt gestreefd naar een promotionele website waarmee een bedrijf zich door zowel vormgeving als content kan onderscheiden dan verdient een design-site de voorkeur boven andere oplossingen.


Design-website: uniek maatwerk

Met een webdesign-programma op basis van algemene internet-technologie kan een unieke design-site worden gecreŽerd waarmee een bedrijf zich door zowel vormgeving als inhoud kan onderscheiden. Een design-site hoeft niet per se duur te zijn maar toch wordt vaak naar goedkopere oplossingen gezocht.

Zo'n goedkope manier om een website te bouwen is gebruik maken van een online site-generator. Op het web zijn diverse site-generators beschikbaar waarmee men tegen weinig geld of zelfs gratis een eenvoudige website kan vervaardigen. Door een keuze te maken uit de beschikbare templates en opties kan men de site toch enigszins een eigen karakter geven.

De creatieve mogelijkheden blijven echter beperkt zodat een template-website al gauw als zodanig herkenbaar is. Het resultaat kan worden verbeterd door het met een webdesign-programma naar eigen idee aan te passen. Als u over de daarvoor benodigde webdesign-knowhow beschikt kunt u de site echter beter helemaal zelf ontwikkelen, want dat gaat bijna net zo snel terwijl de creatieve mogelijkheden veel groter zijn.

Verder moet worden bedacht dat met een site-generator alleen de algemene vormgeving en de structuur van de site kunnen worden vervaardigd. Voor een website zijn echter ook teksten en afbeeldingen vereist en voor organisaties is het nodig dat deze een professioneel niveau hebben. Met een site-generator kan geen inhoud worden gecreŽerd; dat probleem blijft.


CMS-site

Een ander alternatief voor de design-site dat uit het oogpunt van kostenbesparing soms wordt overwogen is de CMS-site. Daarbij worden de vorm en de structuur van de site separaat van de inhoud gedefinieerd en vastgelegd. Voor de creatie en updating van de site wordt speciale software gebruikt, het CMS (Content Management System).

Een CMS kan heel zinvol zijn voor grote websites waarbij voortdurend meerdere redacteuren content creŽren en updaten. Deze personen kunnen dan met behulp van het CMS zelf hun werk op de site zetten, waarbij niet per abuis de site-structuur kan worden beschadigd. Redacteuren kunnen namelijk wťl via het CMS hun teksten en afbeeldingen op de site plaatsen maar geen andere wijzigingen in de site aanbrengen.

Voor kleinere bedrijven kan een CMS in sommige gevallen kosten besparen omdat voor de inhoudelijke updating van de site geen technische internet-knowhow nodig is. Daardoor is het voor kleine bedrijven zonder webdesign-afdeling mogelijk om de website zonder externe hulp inhoudelijk aan te passen en uit te breiden.

Een CMS heeft echter ook enkele niet te onderschatten nadelen. Zo is voor het installeren en onderhouden van de CMS-software speciale kennis vereist, waardoor het voordeel voor kleine bedrijven van het zonder technische kennis of externe hulp kunnen onderhouden van de website in feite weer teniet wordt gedaan.


Voordelen design-site

Een ander nadeel van een content management systeem is dat dit vaak een keurslijf vormt als men bij het toevoegen van nieuwe content creatieve opmaak-ideeŽn wil realiseren. Voor commerciŽle webpagina's is dat ongunstig omdat daarbij, met name als het gaat om pagina=s met zowel tekst als afbeeldingen, meestal design-inbreng nodig is om een optimale vormgeving te realiseren. Als dat niet mogelijk is zal de vormgeving soms niet fraai zijn, hetgeen uit het oogpunt van communicatie en promotie nadelig is. Bij een design-site kan men bij elke pagina exact bepalen hoe deze eruit gaat zien.

Ook kunnen bij een design-site de pagina's uitstekend worden geoptimaliseerd voor Google en andere zoekmachines. Het verkrijgen van een goede positie op zoekresultaten-pagina's is vaak een probleem; zoekmachine-optimalistie is daarom tegenwoordig een heel belangrijk aspect bij webdesign.


Professionele site-updating

Vandaag de dag wordt algemeen ingezien dat de website onderdeel moet vormen van het communicatiebeleid van de onderneming. De vormgeving en de inhoud van de site dienen tot stand te komen en regelmatig aangepast te worden vanuit de communicatie-doelstellingen van de organisatie.

Daarom is een design-website, waarbij de updating centraal door een of enkele communicatiespecialisten wordt verricht, meestal de beste oplossing. Vanuit het hele bedrijf kan tekst- en beeldmateriaal aangeleverd worden maar dit ruwe materiaal moet professioneel worden beoordeeld en eventueel aangepast vůůr het op de site gepubliceerd wordt.

In het algemeen is alleen kopij die wordt geschreven of bewerkt door professionele tekstschrijvers en redacteuren van voldoende kwaliteit om op de site gepubliceerd te worden. Als meerdere personen die geen tekstschrijver zijn hun teksten direct op de bedrijfswebsite zetten dan is de kans groot dat de kwaliteit van de site daar onder te lijden heeft.

Ook zijn bestaande foto= s vaak niet zonder meer geschikt om op het web gepubliceerd te worden: ze zijn te licht of te donker, vertonen kleurzweem of hebben onvoldoende contrast in de donkere partijen. Deze en andere problemen kunnen door professionele beeldbewerking worden opgelost.


Oplossingen voor kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven die geen communicatie-knowhow in huis hebben is aan te bevelen om zowel de initiŽle bouw van een website als de latere updating uit te besteden aan een goed communicatie/webdesign-bureau. Op langere termijn valt te overwegen om voor het onderhoud van de site zelf een specialist in dienst te nemen.

Als in een klein bedrijf wťl schrijftalent maar gťťn webdesign-knowhow aanwezig is kan worden overwogen om te kiezen voor een CMS-website. Een andere oplossing is een design-site met web-based update-mogelijkheden. De flexibiliteit van de maatwerk-site blijft dan behouden terwijl ook gemakkelijk inhoudelijke updating mogelijk is. Bij web-based updating kan op bepaalde plaatsen in de site de inhoud via een webbrowser worden vervangen of bijgewerkt. De update-mogelijkheden zijn wat beperkter dan bij een CMS maar daar staat tegenover dat alle voordelen van de design-site behouden blijven.