Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

KNOWHOW-CENTRUM

teksten & publiciteit

Betere informatief-promotionele teksten door webresearch

door ing. Jan Everink

De kwaliteit van een informatief-promotionele tekst wordt onder meer bepaald door de aandacht en tijd die is besteed aan research. Pas als je volledig in een onderwerp thuis bent kun je er een goede tekst over schrijven. Een praktische methode om in korte tijd veel nuttige informatie te verkrijgen is webresearch.


Drie soorten research

Voor de auteur van informatief-promotionele teksten zijn 3 soorten research van belang: basisresearch, update-research en kopijresearch.

De basisresearch bestaat uit het lezen van inleidende literatuur. Het gaat erom te zorgen dat je de nodige basiskennis opbouwt over de onderwerpen waarover je wilt schrijven.

De update-research omvat het regelmatig lezen van nieuwe publicaties over je verschillende specialismen. Deze research heeft tot doel je kennis te verdiepen en te zorgen dat je op de hoogte blijft met belangrijke nieuwe ontwikkelingen.

De kopijresearch betreft het zoeken en bestuderen van informatie speciaal ten behoeve van een te schrijven tekst.

Bij alle drie soorten research kan met veel profijt webresearch toegepast worden.


Basisresearch

Door bewust een aantal interessegebieden te kiezen en je basisresearch daar op te richten voorkom je dat je aandacht versnippert en dat je over veel onderwerpen iets maar over geen enkel onderwerp veel weet. Je bouwt een kennis-achtergrond op waarmee je in staat bent de nieuwe ontwikkelingen op de betreffende gebieden te volgen.

Bij de basisresearch hoef je niet te diep te gaan; het kan voor een bepaald onderwerp bijvoorbeeld voldoende zijn om er een goed inleidend boek of artikel over te lezen. Om later de ontwikkelingen te kunnen volgen is voorlopig een algemene oriŽntatie nodig.


Update-research

Als je over een kennisgebied enige basiskennis hebt opgebouwd is het vervolgens belangrijk dat je op de hoogte blijft van belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Regelmatige update-research is nodig om bij te blijven en je kennis-achtergrond te verstevigen. Het kan bijvoorbeeld praktisch zijn om je op een onderwerpgericht tijdschrift te abonneren. Ook kunnen bepaalde via het internet gepubliceerde nieuwsbrieven nuttig zijn.

Als over een onderwerp erg veel gepubliceerd wordt kun je niet alles lezen. Selecteer dan vooral de goed leesbare artikelen die over interessante nieuwe ontwikkelingen gaan. Zorg wel dat je gelezen informatie later terug kunt vinden. Als je bijvoorbeeld op het web nuttige informatie ontdekt maak daar dan een bookmark van.


Kopijresearch

Zodra je daadwerkelijk over een onderwerp een informatief-promotionele tekst gaat schrijven is opnieuw research nodig. Om bijvoorbeeld over een nieuw product te schrijven moet je op de hoogte zijn van alle eigenschappen, pluspunten en toepassingsmogelijkheden van dat product. Ook is het van belang kennis te verkijgen over vergelijkbare producten die op de markt zijn. Verder is informatie nodig aangaande de verschillende technieken die bij dit product een rol spelen.

De kopijresearch begint met het bijeen voegen van je al eerder verzamelde informatie over het onderwerp. Uiteenlopende tijdens de update-research verzamelde gegevens kunnen voor een te schrijven tekst van belang zijn. Bijvoorbeeld webpagina's, nieuwsbrieven, uitgeknipte tijdschriftartikelen, wetenschappelijke publicaties, persberichten, technische productbeschrijvingen, gedeelten uit handleidingen.


Op het web info zoeken

Vaak blijkt dat je over het betreffende onderwerp al heel wat informatie beschikbaar hebt. Het gaat er om in de veelheid van beschikbare gegevens de waardevolle nieuwsfeiten op te sporen. Waardevolle nieuwsfeiten ofwel WNFen zijn actuele gegevens die voor de doelgroep van belang zijn. [Klik hier voor meer info over WNFen.]

Uiteindelijk levert de beschikbare informatie meestal toch niet voldoende WNFen op. Dan kan je in veel gevallen met webresearch je kennis verder aanvullen. Een zoekactie begint met een vermoeden voor een WNF en eindigt met ofwel duidelijke nieuwe kennis ofwel de conclusie dat het vermoeden onjuist was.

Je wilt met een zoekactie beginnen omdat je een vermoeden hebt voor een mogelijk WNF. Beslis welke woorden voor dit zoekvermoeden het meest relevant zijn. Het is namelijk beter om bij een zoekopdracht alleen enkele woorden en woordcombinaties in te voeren, niet de volledige formulering van je zoekvermoeden. Als je met de gekozen woorden op het web gaat zoeken dan arriveer je mogelijk bij informatie die je vermoeden ondersteunt, waardoor je dan over het betreffende WNF meer duidelijkheid en zekerheid hebt verkregen.

Een voorbeeld: je wilt door middel van webresearch meer te weten komen over het onderwerp "foto achter plexiglas", omdat je vermoedt dat dit een manier is om een voor wanddecoratie bedoelde foto zonlichtbestendig te maken. Je kiest als zoektermen: foto, plexiglas en zonlicht.

Sommige van de zoekresultaten die je verkrijgt laten zien dat je vermoeden inderdaad juist was. Ook komt er op grond van de verkregen info een nieuw vermoeden bij je op: dat een foto achter plexiglas extra mooi tot zijn recht kan komen. Op basis van dit nieuwe vermoeden ga je verder zoeken, bijvoorbeeld met de zoekwoorden: foto, plexiglas, mooi. Ook nu weer vind je pagina's die je vermoeden bevestigen. Verder ontdek je dat er voor foto's achter plexiglas verschillende technieken en kwaliteiten bestaan. Al gauw vermoed je dat een bepaalde techniek de beste is, en met dat zoekvermoeden ga je verder. Je gaat dus steeds van vermoeden naar duidelijkheid en zekerheid.

Het kan natuurlijk gebeuren dat het zoeken op basis van een vermoeden geen bevestigende feiten oplevert, of dat je feiten vindt die de onjuistheid van het idee aantonen. Dan verwerp je dat WNF en ga je verder met een ander vermoeden.


Relevantie en betrouwbaarheid beoordelen

Verwacht bij een webresearch-project niet dat de gezochte informatie al ergens kant en klaar op het web staat. Vaak kom je op pagina's die je helemaal niet verder brengen. Maar als je doorgaat is het zeker mogelijk om door zoeken en beoordelen belangrijke nieuwe kennis te verkrijgen.

Van zoekresultaten moet allereerst de relevantie worden beoordeeld. Daartoe kun je de tekst vluchtig lezen om zo een indruk te krijgen. Als dan blijkt dat bepaalde gedeelten inderdaad in verband met je zoekvermoeden relevant zijn dan maak je een afdruk op papier.

Bij het beoordelen van een tekst gaat het niet alleen om de relevantie maar ook om de betrouwbaarheid. Enkele indicaties van betrouwbaarheid zijn: bronvermelding, logische argumentatie, duidelijk woordgebruik en overeenkomst met info waarover je al zekerheid hebt.

Webresearch is, kort samengevat, het opbouwen van kennis door vermoedens onder woorden te brengen en deze vermoedens door zoeken op het web te onderbouwen of te verwerpen.


Mondeling informatie inwinnen

Soms blijkt dat niet alle informatie in schriftelijk vorm kan worden verkregen. Dan moet je mondeling te rade gaan bij iemand die op het betreffende gebied deskundig is. In veel gevallen kan dat telefonisch.

Het is verstandig om van mondeling verkregen informatie altijd meteen notities te maken. Zo voorkom je dat informatie verloren gaat doordat je geheugen je wel eens in de steek laat.


Evaluatie en memorisatie

Alle documenten en notities voeg je samen in een omslag. Dit documentatiemapje gebruik je bij de volgende fase van de kopijresearch: de evaluatie en memorisatie.

Lees de inhoud van het documentatiemapje door, met vooral aandacht voor de WNFen, de interessante gegevens die van belang zijn voor de te schrijven tekst. Markeer de WNFen door ze te onderstrepen of door korte notities in de marge te maken. Omdat je in het documentatiemapje aantekeningen wilt maken is het soms praktisch om met kopieŽn van originele documenten te werken.

Het kan nuttig zijn om vóór je gaat schrijven alle in het documentatiemapje gemarkeerde tekstgedeelten nog eens door te lezen en te memoriseren. Je schrijft veel sneller en gemakkelijker als je de van belang zijnde informatie paraat in je geheugen hebt.


Research tijdens het schrijven

Het documentatiemapje met markeringen en notities heeft tijdens het schrijven de functie van naslagwerk. Een informatief-promotionele tekst moet WNFen bevatten, dat wil zeggen juiste en duidelijke feiten en toelichtingen die voor de lezer van belang zijn. Daarom is het praktisch om het documentatiemapje bij de hand te hebben, zodat je waar nodig snel de precieze feiten kunt nalezen en verifiŽren.

Soms zul je terwijl je aan het schrijven bent nog op problemen stuiten waarvoor verdere research nodig is. Als je van bepaalde informatie niet zeker bent, of als je op een nieuw idee voor een WNF komt, dan kan opnieuw onderzoek wenselijk zijn. Het is altijd mogelijk om nieuwe informatie alsnog in je tekst te verwerken, want met de computer is het gemakkelijk om veranderingen aan te brengen.

Wanneer je als auteur op de hier beschreven manier de nodige tijd uittrekt voor systematische research zal dat zeker ten goede komen aan de kwaliteit van je teksten en het tempo van je schrijfproductie.