Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

KNOWHOW-CENTRUM

teksten & publiciteit

Kopijconcept is basis voor goede tekst

door ing. Jan Everink

Een auteur moet al voor hij begint te schrijven weten welke boodschap hij met de te creëren tekst wereldkundig wil maken. Dit bereikt hij door deze boodschap kort en bondig te verwoorden en te noteren. Zo'n korte formulering van de te communiceren boodschap is het kopijconcept, of kortweg het concept. Het formuleren van een kopijconcept is de eerste en wellicht belangrijkste stap bij het schrijven van een informatief-promotionele tekst.


Kopijconcept formuleren

Een tekst moet een voor de lezer belangrijk idee, de "message", overbrengen. Een essentieel onderdeel van het schrijven van een tekst is daarom: het vinden en voorlopig kort formuleren van deze boodschap.

Om een nieuw idee te kunnen accepteren moet de lezer soms bestaande inzichten veranderen, en alleen bij een sterke boodschap is hij bereid dat te doen. Onder een sterke boodschap verstaan we een idee dat voor de lezer interessant en waardevol is.

Men moet als auteur dus goed weten welke boodschap men de wereld in wil sturen. Daarom is het zinvol om vóór met schrijven te beginnen de boodschap in enkele zinnen als kopijconcept te formuleren. Zodra een goed kopijconcept op papier staat wordt het schrijven van de tekst een stuk gemakkelijker.


Inspelen op bestaande zekerheden

Een kopijconcept moet interessant zijn, en op de een of andere wijze van belang voor de lezer. In géén geval mag de boodschap volstrekt strijdig zijn met bestaande zekerheden bij de doelgroep. De auteur moet zich dus afvragen welke opvattingen er bij de doelgroep bestaan en daarmee bij het bedenken van het kopijconcept rekening houden.

Als iemand iets leest waarmee hij het volstrekt oneens is dan zal deze persoon in veel gevallen niet verder lezen. Hoe goed de gebruikte argumenten ook zijn, bestaande opvattingen laten zich vrijwel nooit omverpraten. Door bestaande zekerheden te bestrijden verbreekt men de communicatie met een groot deel van de doelgroep.

Een goede message vindt steun bij bestaande opvattingen. Nieuwe ideeën kunnen heel revolutionair zijn en toch snel geaccepteerd worden, mits deze ideeën een basis vinden in denkbeelden die al bij de doelgroep aanwezig zijn.


Schrijven voor kritisch selecterende lezer

Veel mensen wachten in deze tijd wat hun informatievoorziening betreft niet af maar zoeken actief via het internet naar antwoorden. Het web komt tegemoet aan gerichte informatiebehoeften. Het enorme succes van het web bewijst wel hoezeer dit medium in een behoefte voorziet. Maar tegelijk zien we dat er ook steeds meer tijdschriften, elektronische nieuwsbrieven en andere actief verspreide media komen. Als gevolg van het overvloedige informatie-aanbod heeft men als auteur vandaag de dag te maken met een lezerspubliek dat voortdurend kritisch selecteert. De lezer heeft macht gekregen en daarmee moeten we als tekstschrijver rekening houden.

Een moeilijkheid bij alle communicatie-activiteiten in deze tijd van informatie-overvloed is: hoe bereik ik de doelgroep. Daarom is een goed kopijconcept zo belangrijk. Als het uitgangspunt voor een te schrijven tekst, het kopijconcept, werkelijk interessant is voor de doelgroep zal deze tekst daadwerkelijk worden gelezen.


Nuttige informatie verstrekken

Door kopijconcepten te gebruiken die voor de doelgroep nuttig zijn kan de aandacht van de kritische hedendaagse lezer worden getrokken, vastgehouden en omgezet in interesse. En daar is het immers om begonnen: hoe winnen we de blijvende interesse van onze doelgroep.

In deze tijd is het verstrekken van voor de lezer nuttige informatie de meest doeltreffende methode om tot de doelgroep door te dringen. De hedendaagse informatieconsument heeft dankzij het web een enorme keuzevrijheid. Hij heeft de beschikking over een gigantisch informatieaanbod waaruit hij vrijelijk kan selecteren. Daarom moeten teksten worden geschreven die voor de lezer nuttig en belangrijk zijn.


Mensen laten hun aandacht soms meeslepen door sensatie of humor maar uiteindelijk zijn ze genteresseerd in nuttige informatie. Door hiermee bij het opstellen van kopijconcepten rekening te houden kan de tekstschrijver werkelijk met de doelgroep in communicatie komen.