Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

Het publiceren van redactionele webpagina's

door ing. Jan Everink

Een redactionele webpagina is een webpagina waarvan de content vooral bestaat uit informatieve tekst. Bij redactionele webpagina's is het doorgaans de bedoeling dat deze door zoveel mogelijk mensen worden gelezen. Daarom moeten zulke pagina's gemakkelijk via Google en andere zoekmachines vindbaar zijn. Daartoe is onder meer nodig dat de tekst interessetermen bevat, woorden die met het onderwerp verband houden en sterk in de belangstelling staan.


Duidelijke message

Belangrijk is dat een te creren redactionele webpublicatie n duidelijke boodschap of "message" heeft. Het is een goede gewoonte om als auteur of tekstschrijver, vr met het schrijven van de tekst wordt begonnen, de boodschap waar het om gaat in enkele zinnen samen te vatten. Tijdens het schrijven kan zo'n korte formulering, ofwel kopijconcept, dienst doen als een soort baken, en helpen om te zorgen dat u als auteur niet te ver van het eigenlijke onderwerp afdwaalt.

Soms is het niet mogelijk om voor de te schrijven tekst n kort en duidelijk kopijconcept onder woorden te brengen. Probeer dan om het onderwerp op te splitsen in enkele sub-onderwerpen die wl duidelijk afgebakend kunnen worden, zodat er afzonderlijke webpagina's voor kunnen worden gecreerd. Webpagina's die over meerdere onderwerpen gaan lopen kans niet optimaal door de zoekmachines gendexeerd te worden, waardoor ze moeilijk te vinden zijn.


Taalgebruik en doelgroep

Bij het schrijven van de tekst voor een webpublicatie is de woordkeuze heel belangrijk. Het gaat erom woorden te gebruiken die begrijpelijk zijn voor de doelgroep. Om dit met succes te kunnen doen moet u vrij goed met het taalgebruik van de doelgroep bekend zijn.

Als u als specialist op een bepaald gebied voor een breder publiek wilt schrijven krijgt u te maken met het probleem dat u dagelijks over uw specialisme op een andere manier denkt en praat dan uw lezers. In technische en wetenschappelijke vakgebieden gebruikt men vaak een jargon dat alleen voor collega's begrijpelijk is. Die terminologie is niet geschikt voor mensen buiten het vakgebied.


Vermijd jargon

In een tekst voor een brede doelgroep dient zo weinig mogelijk jargon voor te komen. Soms wordt in teksten de fout gemaakt dat men bij het introduceren van een nieuwe technologie veel met deze technologie verbonden nieuwe technische termen gebruikt. De tekst wordt daardoor onbegrijpelijk voor de mensen die men juist wil bereiken: degenen die de nieuwe technologie nog niet of nauwelijks kennen. De goede aanpak is: het nieuwe verhaal vertellen met bekende woorden. Als u nieuwe woorden gebruikt moeten deze in de tekst worden verklaard en toegelicht.

Als u voor een bepaald breed publiek wilt gaan schrijven doet u er goed aan regelmatig artikelen te lezen die door andere auteurs voor deze doelgroep zijn geschreven. Daarbij gaat het vooral om het in deze artikelen gebezigde taalgebruik. Pas als u vertrouwd bent met het taalgebruik van uw lezers kunt u goed voor hen schrijven. Let vooral op het gebruik van bepaalde woorden die in verband met een onderwerp vaak worden gebruikt, de interessetermen die met betrekking tot dit onderwerp in omloop zijn.


Interessetermen in de tekst verwerken

Gebruik waar mogelijk bestaande interessetermen in uw tekst. In populairtechnische en andere voor een breed publiek geschreven publicaties komen bepaalde aspecten steeds terug, waarbij ook steeds bepaalde termen worden gebruikt. Dergelijke in de media veelgebruikte woorden zijn interessetermen. Deze woorden staan sterk in de belangstelling en zijn daarom van belang om lezers aan te trekken. Gebruik al in de formulering van het kopijconcept interessetermen, woorden die door veel mensen onmiddellijk met het betreffende onderwerp worden geassocieerd. Ook in de hele verdere tekst moeten de interessetermen herhaaldelijk voorkomen.

Dat hoeft niet te betekenen dat het betoog uitsluitend moet gaan over de aspecten waarop de interessetermen betrekking hebben. De interessetermen hoeven niet volledig de boodschap van de tekst te bepalen.

Vaak zult u als auteur een nieuw idee willen verwoorden, een boodschap die nog niet uitgebreid in de media aan de orde is geweest. Dan zijn er met betrekking tot uw boodschap nog nauwelijks interessetermen in omloop. Kies dan interessetermen die zijdelings met het onderwerp verband houden. Als uw tekst helemaal geen interessetermen bevat kan deze heel moeilijk op het web worden gevonden. Maar de gekozen woorden moeten wel echt verband met het onderwerp houden want anders trekt u alleen bezoekers aan die niet in uw onderwerp genteresseerd zijn. Die zullen dan waarschijnlijk weer meteen van uw pagina vertrekken.


Zoekmachine-optimalisatie

Interessetermen zijn altijd bekende woorden, die al door veel mensen worden gebruikt. Ze zijn op het web extra belangrijk omdat deze woorden in een webpagina kunnen worden gebruikt als zoekwoorden. Het zo effectief mogelijk toepassen van interessetermen als zoekwoorden wordt zoekmachine-optimalisatie genoemd.

Het aantal in een pagina gebruikte zoekwoorden mag niet te groot zijn want daardoor zou de pagina te algemeen worden. Gebruik in principe niet meer dan 8 tot 10 verschillende interessetermen als zoekwoorden. Als u teveel verschillende zoekwoorden gebruikt gaat de effectiviteit ervan achteruit. Ook is het dan moeilijk om ze op een logische manier in de tekst te verwerken. Meestal is het aantal geschikte interessetermen beperkt, zodat de beschikbare allemaal als zoekwoord toegepast kunnen worden.

Elk zoekwoord moet bij voorkeur meerdere keren in de tekst voorkomen, maar ook weer niet te vaak. Gebruik de zoekwoorden in ieder geval in het eerste gedeelte van de tekst, want sommige zoekmachines hechten vooral belang aan het begin van de webpagina.

Behalve in de tekst moeten de zoekwoorden worden vermeld in de meta-tag Keywords, de meta-tag Description en de Title-tag. Het kan soms lastig zijn om alle zoekwoorden in de Title-tag te verwerken aangezien deze niet te lang mag zijn. Zorg in ieder geval dat de belangrijkste keywords in de Title-tag voorkomen. In de meta-tag Description kunnen in het algemeen gemakkelijk meerdere zoekwoorden op een logische manier worden verwerkt.


Aanmelden bij zoekmachines

Tenslotte is het nog van belang dat de website waarop uw redactionele pagina wordt gepubliceerd is aangemeld bij Google en andere zoekmachines. Het is niet nodig om elke nieuwe webpagina aan te melden; als de zoekrobots de homepage van een website kennen dan indexeren ze in principe alle pagina's van die site. De meest doeltreffende manier om een site aan te melden is om dit handmatig op de aanmeldpagina van de betreffende zoekmachine te doen.

Bij het schrijven van teksten voor het web moet worden bedacht dat u altijd schrijft voor mensen. Door de noodzaak tot zoekmachine-optimalisatie wordt dat principe niet veranderd. U schrijft voor mensen maar u moet wel rekening houden met de zoekmachines want anders wordt uw tekst niet gevonden.