Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

  
Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Afdruk

Complete realisatie white paper: bronnenonderzoek, tekstcreatie en vormgeving


Beslissers in het bedrijfsleven en bij de overheid hebben behoefte aan objectieve informatie over innovatieve producten en diensten.

Bij de marketing van innovatieve producten en diensten kan het uitgeven van een white paper een effectieve methode zijn om leads te verkrijgen. Met een white paper komt u tegemoet aan de informatiebehoefte van mogelijke prospects, hetgeen de deur naar communicatie kan openen. Graag zullen wij op basis van bronnenonderzoek de tekst voor uw white paper creëren. Ook kunnen we de opmaak als pdf en/of gedrukte uitgave verzorgen.

Waarom white paper?

Ondernemers en managers zien zich vaak geplaatst voor het probleem om in relatief korte tijd de nodige kennis over een nieuwe technologie te vergaren. In de marketing kan met een informatief rapport ofwel white paper doeltreffend op deze situatie worden ingespeeld. Een white paper kan met name heel doeltreffend zijn om nieuwe contacten te leggen.

In een white paper worden de belangrijke aspecten en voordelen van een bepaalde technologie duidelijk en overtuigend beschreven. Voor mensen die belangrijke aankoopbeslissingen nemen is zulke info heel waardevol. Het publiceren van een white paper is daarom een uitstekende methode om met deze personen in contact te komen.

In ons knowhow-centrum meer info over de toepassing van white papers in de marketing.

Extra voordelen white paper

Het publiceren van een white paper kan een bijzonder succesvolle vorm van content marketing zijn. Behalve voor het verkrijgen van leads heeft het uitgeven ervan nog andere voordelen.

Onder meer biedt een white paper een goede mogelijkheid om binnen een relevante context uw eigen producten te promoten. Bovendien profileert uw organisatie zich met een white paper als een professionele en deskundige partij op het betreffende gebied.

Bronnenonderzoek en tekstcreatie

Om een white paper te kunnen schrijven is eerst bronnenonderzoek nodig. Bij Bureau Everink hebben we veel ervaring met het verrichten van bronnenonderzoek en het op basis daarvan schrijven van informatief-promotionele teksten. Welke bronnen vooral zullen worden geraadpleegd kan in overleg met u als opdrachtever worden bepaald.

Het publiceren van informatief-promotionele teksten is een beproefde en succesvolle aanpak om beslissers te bereiken. Vele door ons geschreven teksten hebben bewezen dat deze methode bijzonder effectief is.

PDF en/of gedrukte uitgave

Aan bezoekers van uw site kan met een formulier de mogelijkheid worden geboden uw white paper als pdf te downloaden. Op die manier kunt u tegen lage kosten veel mensen bereiken.

Ook het uitgeven van een gedrukte versie hoeft niet duur te zijn. Met name interessant wat dit betreft zijn de mogelijkheden van POD (Print On Demand). Daarmee is het betaalbaar drukken van kleine oplagen en zelfs van enkele stuks mogelijk.

Graag zullen we ook de vormgeving als pdf en/of gedrukte publicatie professioneel voor u verzorgen.

Bel voor nadere informatie 036-5341954 of klik op het e-mail symbool hiernaast om ons een bericht te sturen.