Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

Overzicht Diensten

Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Contact Zoeken Knowhow Log-in Nieuws-
brief 
Bedrijf HOME
Afdruk

Overzicht van onze creatieve diensten

Als ervaren tekstschrijvers en communicatiespecialisten kunnen wij u een breed scala creatieve diensten aanbieden. U kunt ons inschakelen voor zowel kleine als grote projecten. Dankzij onze doelmatige werkwijze en onze lage vaste kosten zijn wij als professionele dienstverleners nog steeds heel betaalbaar. Voor elk project kan desgewenst vooraf een schatting van het aantal uren worden gemaakt. Ook is het in veel gevallen mogelijk dat wij uw opdracht uitvoeren tegen een tevoren vastgesteld bedrag. Uitgebreide informatie over onze services vindt u via de hieronder weergegeven links.

Copywriting
Ons motto is dat reclameteksten niet alleen interesse maar ook kooplust moeten opwekken. We streven er naar dat uw verkoopboodschap bij de doelgroep leidt tot een bewuste keuze voor uw producten of diensten. Dat bereiken we door de voordelen en pluspunten ervan met creatieve deskundigheid onder woorden te brengen. Wij schreven al vele succesvolle reclameteksten waarmee daadwerkelijk omzetresultaat werd bereikt. Ook voor uw producten of diensten zullen we graag teksten schrijven die echt werken.
Informatief-promotionele teksten
Mensen hebben informatie nodig om keuzes te kunnen maken. Daarom worden in de marketingcommunicatie steeds vaker informatief-promotionele teksten toegepast. Daarbij wordt door het duidelijk en juist verwoorden van voor de doelgroep nuttige informatie interesse opgewekt voor de promotionele boodschap. Wij zijn als communicatiebureau al vele jaren gespecialiseerd in het schrijven van informatief-promotionele teksten en we weten uit ervaring dat zulke teksten veel overtuigingskracht hebben.
Persbericht uitsturen: doeltreffende methode om bedrijfs- en productnieuws wereldkundig te maken
Een professioneel geschreven en op de juiste wijze verspreid persbericht kan waardevolle publiciteit voor uw organisatie opleveren. Persberichten vormen niet alleen voor redacties en freelance journalisten maar ook voor veel andere geïnteresseerden een belangrijke informatiebron. Wij redigeren uw persbericht en zorgen voor de verspreiding via een gerenommeerd landelijk persbureau.
Educatieve teksten
Een goede educatieve tekst, in de vorm van een syllabus, cursusmap of leerboek, is bij elke cursus een voorwaarde voor succes. Bureau Everink heeft ruime ervaring met het schrijven en bewerken van educatieve teksten. Wij zijn als ervaren tekstschrijvers beschikbaar om uw opleidingsproject tot een succes te maken.
Manuscriptbewerking
Bent u bezig met het op schrift stellen van uw kennis en ervaring en is uw publicatie nog steeds niet af? Gaat het schrijven minder vlot dan u had verwacht, omdat u nu eenmaal geen ervaren auteur bent en ook weinig tijd beschikbaar hebt? In dat geval kunnen wij u van dienst zijn met professionele manuscriptbewerking. Wij zorgen dat uw creatie taalkundig aan hoge eisen voldoet en meteen kan worden uitgegeven.
Testimonials: effectieve reclame door uw tevreden klanten aan het woord te laten
Er is geen betere reclame dan welgemeende lof van uw bestaande klanten. Daarom zijn testimonials, korte of langere teksten waarin een relatie zich positief over uw producten uitspreekt, een bijzonder effectieve vorm van marketingcommunicatie.
E-mail marketing: snel en makkelijk klanten en prospects bereiken
Het regelmatig per email uitsturen van een nieuwsbrief is een effectieve en betaalbare manier van reclame maken die door veel bedrijven met succes wordt toegepast. Een informatief-promotionele nieuwsbrief die wordt verzonden naar opt-in adressen kan belangrijk bijdragen aan het succes van uw marketingbeleid.
Tekstcontrole en tekstcorrectie
Bestaande teksten zijn vaak niet zonder meer geschikt voor publicatie. Er kunnen storende spelfouten en grammaticale onjuistheden in zitten. En is de opbouw en stijl van uw tekst wel echt duidelijk en overtuigend? Uw teksten winnen aan leesbaarheid en communicatieve kracht als wij ze voor u controleren en corrigeren. Dan weet u zeker dat de boodschap werkelijk naar uw doelgroep overkomt.
Marketing e-book: veel mogelijkheden en makkelijke verspreiding
E-books kunnen overal worden gelezen. Een marketing e-book kan voor veel doeleinden een ideaal communicatie-medium vormen. Een e-book kan onder meer heel waardevol zijn voor informatieve reclame. Met een professioneel vervaardigd marketing e-book bent u in staat om tegen lage kosten veel promotionele informatie over te brengen. De mogelijkheden op het gebied van vormgeving zijn vrijwel onbeperkt, terwijl de verspreiding buitengewoon gemakkelijk is.
Leads genereren met een white paper
Beslissers in het bedrijfsleven en bij de overheid zien zich vaak geplaatst voor het probleem om in relatief korte tijd de nodige kennis over een nieuwe technologie te vergaren. In de marketing kan met een informatief rapport ofwel white paper doeltreffend op deze situatie worden ingespeeld. Met name bij innovatieve producten en diensten kan het in de vorm van een white paper aanbieden van technologische informatie een effectieve methode zijn om leads te verkrijgen.
Teksten voor uw website
De website van een organisatie vormt zowel voor de klanten als het brede publiek een belangrijke informatiebron. Daarom kan de website als medium voor content marketing bijzonder doelmatig zijn. Een uitgebreid en interessant informatie-aanbod trekt bezoekers aan en kweekt goodwill. Van de verschillende soorten site-content zijn vooral de teksten heel belangrijk.
Content marketing: reclame maken door informatie online te plaatsen
Mensen hebben er waardering voor als een organisatie nuttige informatie deelt. Vaak wordt nieuw ontdekte kennis via de social media weer verder doorgegeven. Door online interessante content beschikbaar te maken kan een organisatie een golf van digitale mond-tot-mond reclame op gang brengen.
PDF-brochure: betaalbare communicatie zonder beperkingen
PDF-brochures kunnen voor veel doeleinden een ideale communicatie-oplossing vormen. Ze zijn onder meer bij uitstek geschikt om promotionele informatie over hoogwaardige producten en diensten te verspreiden. Ook kunnen ze uitstekend worden gebruikt bij voorlichtings- en educatieprojecten. Met een professioneel vervaardigde PDF-brochure bent u in staat om betaalbaar veel informatie over te brengen, waarbij op het gebied van vormgeving nauwelijks beperkingen bestaan.
Complete design-website voor 575 euro
Voor ondernemers en particulieren die snel en betaalbaar willen beschikken over een professionele website hebben wij een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Wij bouwen voor u een unieke HTML5-website bestaand uit een mooie onderscheidende home page, meerdere contentpagina's en een contactformulier. Ook het bewerken van teksten en andere content is in de prijs begrepen.
Redactie en realisatie gedrukte nieuwsbrief
Een professioneel vervaardigde nieuwsbrief is een ideaal medium om de beeldvorming over uw bedrijf positief te beïnvloeden en de verkoop van uw producten te stimuleren. Graag zullen wij u van dienst zijn met het maken van een ontwerp voor een door u uit te geven nieuwsbrief. Ook kunnen we de redactie, de vormgeving en de volledige realisatie van ieder nummer voor u verzorgen.
Basiscursus HTML5 Webdesign
Het door ing. Jan Everink geschreven boek “Basiscursus HTML5 Webdesign” biedt een complete zelfstudie-cursus webdesign. Het boek is bedoeld voor mensen die in korte tijd de beginselen van webdesign met HTML (HyperText Markup Language) willen leren. Het is gebaseerd op HTML5, de laatste versie van HTML.