Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

KNOWHOW-CENTRUM

Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Afdruk

CTA (Call To Action)-buttons belangrijk bij content marketing

door ing. Jan Everink

juni 2022

Content marketing is gebaseerd op het aantrekken van sitebezoekers door een uitgebreid aanbod informatieve content. Belangrijk is dat de content-pagina's goed vindbaar zijn via Google en andere zoekmachines. Bovendien moeten op deze pagina's opvallende CTA (Call To Action)-buttons aanwezig zijn.

Content marketing

Om via Google en andere search engines bezoekers aan te trekken moeten er veel pagina's met vooral uit tekst bestaande content op de website staan. Webpagina's met vrijwel geen tekst bieden uit het oogpunt van content marketing weinig mogelijkheden.

Content marketing is eigenlijk een vorm van zoekmachine-marketing. Daarom moeten de pagina's niet alleen veel tekstuele content bevatten, ook moeten ze wat betreft zoekmachine-vindbaarheid geoptimaliseerd zijn. De SEO (Search Engine Optimization) bestaat uit het zoveel mogelijk in de tekst verwerken van geschikte zoektermen, alsmede het in bepaalde meta-tags plaatsen van deze zoektermen. Meta-tags zijn onderdelen van de webpagina die voor de sitebezoeker niet maar voor de zoekmachines wél zichtbaar zijn.

Interesse-termen als keywords

Bij content marketing moet elke pagina bij voorkeur over maar één onderwerp gaan, zodat een met dat onderwerp verband houdende reeks zoektermen in de tekst en de meta-tags verwerkt kan worden. Het gaat er om de webpagina te onderscheiden van de miljarden andere pagina's op het web.

De zoektermen ofwel keywords moeten interesse-termen zijn, woorden die "in" zijn en waar de doelgroep belangstelling voor heeft. Ze moeten populair zijn, dat wil zeggen daadwerkelijk door de doelgroep worden gebruikt om informatie op het web te zoeken. Sommige termen worden bij het zoeken naar informatie veelvuldig gebruikt en andere veel minder. De woorden die wél worden gebruikt, de interesse-termen, zijn waardevol om als zoektermen te worden toegepast.

Keywords in tekst en meta-tags

De gekozen zoekwoorden moeten op meerdere plaatsen in de webpagina voorkomen. Op de eerste plaats zo vaak mogelijk in de tekst. Daarom is het zinvol om speciaal voor het web bestemde teksten te schrijven.

De tekst mag echter niet voor alleen de zoekmachines worden geschreven. Teksten zijn bestemd voor mensen. De kenmerkende zoektermen moeten er dus vaak in voorkomen maar niet zo vaak dat het hinderlijk is voor de lezer. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen het streven naar een prettig leesbare tekst en de doelstelling om deze tekst goed te profileren voor de zoekmachines.

De zoektermen moeten ook worden vermeld in de voor de zoekmachines van belang zijnde meta-tags: de title-tag, de keywords-tag en de description-tag. De title-tag moet een duidelijke pagina-titel bevatten, met daarin zoveel mogelijk keywords. In de description-tag kan een wat langere omschrijving worden ingevoerd, en ook daarin moeten de belangrijke zoekwoorden aanwezig zijn. In de keywords-tag worden alle zoektermen nog eens achter elkaar vermeld.

CTA-buttons essentieel

Als een pagina op bovenstaande wijze is geoptimaliseerd dan mag worden gehoopt dat er inderdaad bezoekers op komen. De volgende stap is te zorgen dat deze bezoekers tot actie overgaan. Daartoe moeten CTA (Call To Action)-buttons op de pagina worden geplaatst.

Afhankelijk van het bedrijfstype en de marketingstrategie kan het om verschillende soorten actie gaan. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat er direct een bepaald product besteld kan worden. Vaker zal de actie indirect zijn, waarbij de bezoeker door op de CTA-button te klikken naar een andere pagina wordt geleid, bijvoorbeeld een winkelpagina of een contactformulier.

Opvallende vormgeving

Een CTA-button moet opvallend en uitnodigend zijn. Het woord "button" wordt veelal gebruikt voor tamelijk kleine knoppen, zoals die op een navigatiebalk, maar een goede CTA-button is in het algemeen veel groter. Het gaat om aandacht trekkende pagina-gedeelten, een soort advertenties.

Deze klikbare blokken kunnen uit alleen tekst bestaan of met beeld zijn verfraaid. In principe is het goed mogelijk om met alleen tekst uitstekende CTA-buttons te maken.
Om de buttons te laten opvallen kunnen ze bijvoorbeeld worden voorzien van een contrasterende rand en/of achtergrondkleur. Ook door veel witruimte er omheen kan worden gezorgd dat een CTA-button in het oog springt.

Duidelijke button-tekst

Belangrijk is verder dat de tekst op een CTA-button verband houdt met de content op de pagina. De bezoeker is op deze pagina terechtgekomen omdat hij op het internet naar bepaalde informatie op zoek was. Deze bezoeker is dus al geïnteresseerd, en het is zaak om met de CTA-button op deze interesse in te spelen.

De tekst moet ook duidelijk zijn. Het is de bedoeling dat de lezer tot actie overgaat, dat wil zeggen op de CTA-button klikt. Als de tekst vaag en onduidelijk is gebeurt dat waarschijnlijk niet.

Een contentrijke en geoptimaliseerde website kan een krachtig marketing-middel zijn. Maar dat wordt alleen bereikt met adequate CTA-buttons op de pagina's.

Bureau Everink  ~  Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere  ~  tel. 036-5341954
Copyright © 2022 Bureau Everink

Bureau Everink
Bankierbaan 66  ~  1315 LB Almere

tel. 036-5341954
Copyright © 2022 Bureau Everink