Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

  
Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Afdruk

Met goed geschreven educatieve tekst uw opleiding een succes


Een goede educatieve tekst, in de vorm van een syllabus, cursusmap of leerboek, is bij elke cursus een voorwaarde voor succes. Bestaande opleidingen kunnen soms aanzienlijk beter worden als het beschikbare cursusmateriaal professioneel wordt herschreven.

Het schrijven en redigeren van teksten om te gebruiken bij opleidingen is een professioneel specialisme. Zulke teksten moeten aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen. Onder meer is van belang dat de woordkeuze is afgestemd op de personen voor wie de tekst bestemd is. Vaktermen waarmee de studenten nog niet bekend zijn mogen niet zonder meer worden gebruikt. Het definiëren en verduidelijken van terminologie is daarom in studiemateriaal meestal heel zinvol. Ook kan een verklarende woordenlijst vaak een belangrijk onderdeel van een educatieve tekst vormen.

Verder is van belang dat de kennis waar het om gaat voldoende uitgebreid wordt toegelicht. De tekst mag niet te beknopt zijn, want als mensen voor het eerst iets lezen begrijpen ze het vaak nog maar beperkt. Door de informatie op meerdere manieren onder woorden te brengen wordt het begrip bij de student bevorderd.

Lees in de knowhow-sectie van deze site meer over de kwaliteitsaspecten van educatieve teksten.

Ook moet de tekst zo worden geschreven dat deze de belangstelling van de lezer bevordert en vasthoudt. Bij een educatieve tekst gaat het niet alleen om het overdragen van kennis maar ook om het stimuleren van de interesse.

Bureau Everink heeft ruime ervaring met het schrijven en bewerken van educatieve teksten. We schreven al meerdere leerboeken en cursus-syllabi, en we zijn als ervaren tekstschrijvers ook voor uw opleidingsproject beschikbaar. Graag zullen we u een prijs laten weten voor het schrijven of redigeren van uw cursusmateriaal.

Bel voor meer informatie 036-5341954 of klik op het email-symbool hiernaast om ons een bericht te sturen.