Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

  
Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Afdruk

Ontwerp en realisatie gedrukte nieuwsbrief

 Gedrukte nieuwsbrief heeft
veel overtuigingskracht.

De gedrukte nieuwsbrief is zeker niet door het internet achterhaald want gedrukte reclame heeft extra overtuigingskracht. Graag zullen we in overleg met u de bladformule en het ontwerp voor uw nieuwsbrief creëren. Ook kunnen we de inhoud en de realisatie van ieder nummer op ons nemen.

Complete realisatie

Als wij uw nieuwsbrief gaan verzorgen beginnen we met het in overleg met u opstellen van de bladformule en het creëren van de vormgeving. We brengen een voorstel uit en vragen u om dit te beoordelen. Zodra over alle aspecten overeenstemming is bereikt starten we met het schrijven van de teksten voor het eerste nummer.

Belangrijk is dat de tekstuele inhoud voor de lezer werkelijk nuttig en interessant is. Dankzij onze uitgebreide ervaring met het creëren van redactionele kopij kunnen we die doelstelling uitstekend realiseren. We kunnen de kopij volledig voor u schrijven, of door u aangeleverde teksten controleren en corrigeren. Behalve de spelling en de grammatica beoordelen we desgewenst ook de opbouw, stijl en woordkeuze.

Ook de grafische opmaak en het zorg dragen voor de productie kunnen aan ons worden opgedragen. Schakel ons in voor uw nieuwsbrief en u heeft zekerheid dat elk nummer met interesse wordt gelezen.

Regelmatige communicatie

Het uitgeven van een nieuwsbrief is een doeltreffende methode om het contact met uw relaties te onderhouden. Met een herkenbare gedrukte nieuwsbrief communiceert u regelmatig met de mensen in uw doelgroepen.

Door onze ervaring met het maken van verschillende nieuwsbrieven weten we dat een goed verzorgde nieuwsbrief als communicatiemedium bijzonder succesvol kan zijn. Informatieve reclame in de vorm van een regelmatig verschijnende nieuwsbrief is een doeltreffende methode voor doelgroepgerichte marketingcommunicatie.

Veel mogelijkheden

Een nieuwsbrief is onder meer heel doelmatig voor het bekendmaken van product- en bedrijfsnieuws. Een interessante mogelijkheid is verder om in de publicatie testimonials op te nemen. Vooral in de business-to-business marketing kunnen testimonials sterk bijdragen aan het imago van uw organisatie en uw producten.

Verder kan in de uitgave redactioneel nieuws over uiteenlopende onderwerpen die verband houden met uw branche worden gepubliceerd. Zo kan worden bevorderd dat de lezers uw nieuwsbrief gaan waarderen als een informatief redactioneel medium.

Verspreiding

Voor het succes van een nieuwsbrief is belangrijk dat deze regelmatig naar een relevant en up-to-date adressenbestand wordt verstuurd. Dat bestand hoeft niet noodzakelijk heel omvangrijk te zijn; belangrijker is dat specifiek de mensen in uw doelgroepen worden bereikt. Dankzij de tegenwoordig beschikbare mogelijkheden op het gebied van digitaal drukken is het uitgeven van een nieuwsbrief ook in een kleinere oplaag goed realiseerbaar.

Behalve voor verspreiding naar uw adressenbestand kunnen exemplaren van de gedrukte nieuwsbrief ook worden gebruikt als brochures, bijvoorbeeld op beurzen en bij andere evenementen. Daartoe kunnen met name specials heel doelmatig zijn. Een special kan bijvoorbeeld helemaal over een nieuw product gaan.

Prijsopgave

Graag zullen we u een prijsindicatie doen toekomen voor het ontwerpen van de formule en vormgeving voor uw nieuwsbrief, alsmede de realisatie van elk nummer. Interesse? Bel 036-5341954 of klik op het email-symbool hiernaast om ons een bericht te sturen.