Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

  
Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Afdruk

Tekstcontrole en tekstcorrectie


Geschreven teksten zijn vaak niet meteen geschikt voor publicatie. Er kunnen nog spelfouten en grammaticale onjuistheden in zitten. Ook kan de tekst nog tekortschieten wat betreft duidelijkheid en overtuigingskracht. Een tekstschrijver van Bureau Everink kan uw tekst beoordelen en waar nodig verbeteren.

Teksten voor brochures, webpagina's, verkoopbrieven, persberichten, nieuwsbrieven en andere uitgaven winnen aan leesbaarheid en promotioneel effect als wij ze voor u controleren en corrigeren. Bij een eenvoudige tekstcontrole kijken we alleen naar de spelling en de grammatica, maar we kunnen desgewenst ook de opbouw, stijl en woordkeuze beoordelen.

Lees in de knowhow-sectie van deze site meer over de kwaliteitsaspecten van teksten voor publiekscommunicatie.

Dankzij digitale spellingscontrole bevatten de meeste teksten tegenwoordig vrijwel geen spelfouten. Toch controleren we de spelling van uw tekst zorgvuldig, zowel met de computer als visueel, want in een voor publiekscommunicatie bestemde tekst zijn spelfouten uit den boze.

Ook beoordelen we altijd of de tekst grammaticaal voldoet aan hedendaagse inzichten. Wat de grammatica betreft geldt als belangrijke kwaliteitseis voor een informatief-promotionele tekst dat deze duidelijk moet zijn voor de mensen die u wilt bereiken. Het gaat er om dat de tekst door de doelgroep wordt begrepen en met interesse wordt gelezen.

Aanvullend op eenvoudige spellings- en grammatica-controle kunnen we ook de stilistische kwaliteit van de tekst beoordelen. In verband met de duidelijkheid en de promotionele effectiviteit is onder meer de woordkeuze heel belangrijk. Als bijvoorbeeld sommige woorden in de tekst bij de doelgroep onbekend zijn zal de boodschap niet overkomen. Met goedgekozen terminologie wordt de lezer daadwerkelijk bereikt en aangesproken.

Graag zullen we een prijsopgave doen voor het professioneel controleren en corrigeren van uw tekst. Bel 036-5341954 of klik op het email-symbool hiernaast om ons een bericht te sturen.