teksten & publiciteit

Tekstcontrole en tekstcorrectie

Teksten zijn vaak niet zonder meer geschikt voor publicatie. Er kunnen storende spelfouten en grammaticale onjuistheden in zitten. En is de opbouw en stijl van uw tekst wel voldoende duidelijk en overtuigend? Een tekstschrijver van Bureau Everink kan uw tekst beoordelen en verbeteren.

Teksten voor brochures, webpagina's, voorlichtingspublicaties, rapporten, verkoopbrieven, persberichten, nieuwsbrieven en andere uitgaven winnen aan leesbaarheid en communicatiekracht als wij ze voor u controleren en corrigeren.

Indien nodig kunnen wij ook de opbouw, woordkeuze en stijl van uw tekst beoordelen en waar nodig verbeteren.

Stuur ons met het hieronder weergegeven formulier uw tekst en u ontvangt zo spoedig mogelijk onze prijsopgave.

Met dit formulier kunt u teksten tot ongeveer 8 kantjes A4 sturen. Neem voor prijsopgave betreffende een grotere uitgave, zoals bijvoorbeeld een boek of omvangrijk rapport, via ons email-formulier contact met ons op.

(Kopieer de te bewerken tekst en plak deze in het vak hieronder.)
(Aanvinken als u wilt dat niet alleen de spelling en de grammatica
maar ook de opbouw, woordkeuze en stijl beoordeeld en waar
nodig aangepast worden.)
(Vermeld hier nadere bijzonderheden, zoals voor welke doelgroep(en)
de tekst bestemd is en hoe de verspreiding zal plaatsvinden.)