Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

  
Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Afdruk

Professionele voorbereiding en realisatie testimonials


Beslissers zijn geïnteresseerd
in de mening van uw klanten.

Er is geen betere reclame dan enthousiaste tevredenheidsbetuigingen door uw bestaande klanten. Daarom zijn testimonials een bijzonder effectieve vorm van marketingcommunicatie. Bureau Everink heeft als communicatiebureau veel ervaring met het professioneel verzorgen van testimonials, zowel wat betreft de voorbereiding, het interview als het schrijven van de tekst.

Beslissers bereiken

Veel van uw klanten zijn graag bereid om blijk te geven van hun tevredenheid over uw producten of diensten. Een doelmatige methode om daarvan gebruik te maken is het publiceren van interviews met deze relaties.

Zulke testimonials kunnen vooral in de business-to-business marketing bijzonder effectief zijn. Beslissers in het bedrijfsleven en bij de overheid zijn altijd geïnteresseerd in de ervaringen en het oordeel van bestaande gebruikers van een product of service. Testimonials kunnen worden gepubliceerd op uw website of in een nieuwsbrief en worden in het algemeen goed gelezen.

Professionele realisatie

Een testimonial kan zowel uitgebreid als tamelijk kort zijn. Korte interviews kunnen bijvoorbeeld worden verwerkt in uitgebreidere informatief-promotionele teksten.

Belangrijk is dat het interview met de relatie op professionele wijze wordt gehouden. Alleen als het gesprek prettig en zakelijk verloopt zal de geïnterviewde persoon uitvoerig over zijn positieve ervaringen vertellen. Er kan dan een enthousiaste tekst worden geschreven waar de relatie graag zijn goedkeuring aan geeft.

Wij kunnen de volledige realisatie van testimonials deskundig voor u verzorgen. Desgewenst kan vooraf de prijs voor het project worden vastgesteld. Bel 036-5341954 of klik op het email-symbool hiernaast om contact met ons op te nemen.