Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

 

Teksten voor uw website

De website van een organisatie vormt zowel voor de klanten als het brede publiek een belangrijke informatiebron. Daarom kan de website als medium voor content marketing bijzonder doelmatig zijn. Een uitgebreid en interessant informatie-aanbod trekt bezoekers aan en kweekt goodwill. Van de verschillende soorten site-content zijn vooral de teksten heel belangrijk. Als de webteksten uitnodigen tot lezen en verder lezen dan dragen ze voortdurend bij aan verdere versterking van het bedrijfsimago en de productmerken.

Teksten laten schrijven, redigeren of corrigeren?

Het zijn vooral de teksten op uw site die uit het oogpunt van content marketing van belang zijn. Als kopijbureau met vele jaren ervaring zullen wij u bij het vervaardigen van tekst-content graag hulp bieden.

Het makkelijkst voor u is om de kopij geheel door ons te laten schrijven. Als u het schrijven aan ons opdraagt bespaart u veel tijd en weet u zeker dat de kwaliteit van uw webteksten aan alle eisen voldoet.

Een andere mogelijkheid is dat wij door u geschreven teksten corrigeren en/of redigeren. Bij corrigeren verbeteren we alleen de spelling, grammatica en taalkundige correctheid, terwijl bij redigeren bovendien de stijl en communicatieve effectiviteit door ons worden beoordeeld en waar nodig verbeterd.

Webtekst stelt speciale eisen

Bij het schrijven en beoordelen van webteksten houden we er rekening mee dat mensen de informatie op een beeldscherm vaak op een andere manier lezen dan teksten op papier.

Essentieel bij een webtekst is onder meer dat de inleiding een duidelijke korte samenvatting geeft en dat er voldoende tussenkopjes zijn. Belangrijk is ook dat de tussenkopjes relevant zijn; ze moeten werkelijk aanduiden waarover de tekst die er op volgt gaat.

Zoekmachine-optimalisatie

Verder houden wij bij webteksten altijd rekening met Google en andere zoekmachines. Het gaat er om dat de voor uw bedrijf en producten belangrijke zoektermen doelmatig in uw webpagina's worden toegepast. Belangrijk is dat de zoektermen veelvuldig maar niet overdreven vaak in de tekst voorkomen.

Eventueel kan de vindbaarheid van uw site verder worden verbeterd door nieuwe informatieve webpagina's toe te voegen. Het online publiceren van informatieve content is een doeltreffende manier om het sitebezoek te stimuleren.

Webredactie

Desgewenst kunnen we de webteksten die we voor u schrijven of redigeren ook meteen op uw site plaatsen. Het redactionele onderhoud van uw website is belangrijk; verouderde teksten moeten worden vervangen, nieuwe informatie moet worden toegevoegd, actuele reclame- en promotie-acties moeten op de site tot uiting komen.

U hoeft alleen maar de gewenste wijzigingen en aanvullingen per e-mail aan ons door te geven, zonder daarbij tijd en aandacht te besteden aan stijl, spelling of grammatica. Wij schrijven en/of redigeren de teksten en plaatsen ze direct op uw site.

Als wij de webredactie voor u verzorgen kunnen we nog beter rekening houden met de zoekmachines. Dan vermelden we de belangrijke keywords behalve in de teksten ook in de speciaal daarvoor bedoelde HTML-coderingen.

Verder besteden we veel aandacht aan de opmaak. Door onder meer een goed leesbare letter en voldoende witruimte tussen de alinea's wordt bevorderd dat een tekst daadwerkelijk wordt gelezen.

Bedrijfs- en productinformatie

Een groot deel van uw tekst-content betreft uiteraard uw organisatie en uw producten. Van belang is dat deze teksten zowel informatief als promotioneel zijn. Wij zijn als communicatiebureau al vele jaren gespecialiseerd in het schrijven van informatief-promotionele teksten en we weten uit ervaring dat deze veel overtuigingskracht hebben.

Of het nu gaat om merkbekendheid, versterking van het bedrijfsimago of directe verkoopbevordering, het combineren van informatie en promotie blijkt een succesvolle aanpak te zijn. Vele door ons geschreven informatief-promotionele teksten hebben bewezen dat deze methode bijzonder effectief is.

Testimonials

Uw website is ook een ideaal medium voor het publiceren van testimonials. Er is geen betere reclame dan lof van tevreden klanten. Daarom zijn testimonials, korte of langere teksten waarin een relatie zich positief over uw producten uitspreekt, een bijzonder effectieve vorm van marketingcommunicatie.

Veel van uw klanten zijn waarschijnlijk graag bereid om blijk te geven van hun tevredenheid over uw product of dienstverlening. Testimonials kunnen vooral in de business-to-business marketing bijzonder effectief zijn. De beslissers in het bedrijfsleven en bij de overheid zijn altijd geïnteresseerd in de ervaringen en het oordeel van bestaande gebruikers van een product of service. Daarom worden testimonials in het algemeen goed gelezen.

Wij hebben als communicatiebureau veel ervaring met het professioneel verzorgen van testimonials, zowel wat betreft het interview als het schrijven van de tekst.

Support-informatie

Verder is ook goede technische ondersteuning op de website een doeltreffende vorm van content marketing.

Online support kan verschillende vormen hebben. Een uitstekende methode is om een complete handleiding op de site te publiceren. Een online handleiding heeft onder meer als voordeel dat de tekst gemakkelijk aangepast en uitgebreid kan worden.

Een andere veel toegepaste vorm van online support is de FAQ, een term die staat voor "Frequently Asked Questions". Dat is een lijst met veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. Het publiceren van een FAQ kan bijvoorbeeld zinvol zijn als het (nog) niet mogelijk is een complete handleiding online te plaatsen.

Blog

Ook als u een blog op uw site publiceert, of daartoe plannen hebt, kunnen we u van dienst zijn. Bij het redigeren van blogteksten zorgen we natuurlijk dat deze persoonlijk en spontaan blijven.

Het laten redigeren van uw blogteksten is zeker zinvol, want een online geplaatste woordkeuze of formulering kan gemakkelijk verkeerd worden opgevat. Het door ons laten beoordelen en waar nodig aanpassen van uw blogteksten kan het positieve effect ervan verhogen en de risico's terugdringen.

Graag zullen we met u overleggen hoe we u bij het creëren en/of updaten van webteksten van dienst kunnen zijn. Bel 036-5341954 of klik op het e-mail symbool hiernaast om contact met ons op te nemen.