Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

Overzicht Diensten

Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

www.bureve.com

Contact Zoeken Knowhow Log-in Nieuws-
brief 
Bedrijf HOME
Afdruk

Overzicht van onze creatieve diensten

Als ervaren tekstschrijvers en communicatiespecialisten kunnen wij u een breed scala creatieve diensten aanbieden. U kunt ons inschakelen voor zowel kleine als grote projecten. Dankzij onze doelmatige werkwijze en onze lage vaste kosten zijn wij als professionele dienstverleners nog steeds heel betaalbaar. Voor elk project kan desgewenst vooraf een schatting van het aantal uren worden gemaakt. Ook is het in veel gevallen mogelijk dat wij uw opdracht uitvoeren tegen een tevoren vastgesteld bedrag. Uitgebreide informatie over onze services vindt u via de hieronder weergegeven links.

Copywriting
Bij teksten voor advertenties, brochures, verkoopbrieven, webpagina's en andere reclamemedia gaat het om het resultaat. Copywriting is effect sorteren met woorden. Een goede reclametekst brengt de pluspunten van het product of de service overtuigend onder de aandacht. Wij schreven al vele succesvolle reclameteksten waarmee daadwerkelijk omzetresultaat werd bereikt. Ook voor uw producten of diensten zullen we graag teksten schrijven die echt werken.
Informatief-promotionele teksten belangrijk bij content marketing
Mensen hebben informatie nodig om keuzes te kunnen maken. Daarom is content marketing met informatief-promotionele teksten bijzonder effectief. Wij zijn als communicatiebureau al vele jaren gespecialiseerd in het schrijven van informatief-promotionele teksten en we weten uit ervaring dat zulke teksten veel overtuigingskracht hebben.
Interesant nieuws? Snel persbericht uitsturen!
Professioneel geschreven en op de juiste wijze verspreide persberichten kunnen waardevolle publiciteit opleveren. Persberichten vormen een belangrijke informatiebron voor journalisten en andere publicisten. Dus wanneer u interessant bedrijfs- of productnieuws heeft dan kan het uitsturen van een persbericht een doeltreffende publiciteitsactie zijn.
Met goed geschreven educatieve tekst uw opleiding een succes
Een goede educatieve tekst, in de vorm van een syllabus, cursusmap of leerboek, is bij elke cursus een voorwaarde voor succes. Bestaande opleidingen kunnen soms aanzienlijk beter worden als het beschikbare cursusmateriaal professioneel wordt herschreven.
Manuscriptbewerking
Bent u bezig een boek te schrijven en is het nog steeds niet helemaal af? Komen er mogelijk nog taalfouten in de tekst voor, en bent u nog niet helemaal tevreden over de opbouw en de stijl? Dan zullen we u graag van dienst zijn met professionele manuscriptbewerking.
Professionele voorbereiding en realisatie testimonials
Er is geen betere reclame dan enthousiaste tevredenheidsbetuigingen door uw bestaande klanten. Daarom zijn testimonials een bijzonder effectieve vorm van marketingcommunicatie. Bureau Everink heeft als communicatiebureau veel ervaring met het professioneel verzorgen van testimonials, zowel wat betreft de voorbereiding, het interview als het schrijven van de tekst.
E-mail marketing: snel en makkelijk klanten en prospects bereiken
Het regelmatig per email uitsturen van een nieuwsbrief is een effectieve en betaalbare manier van reclame maken die door veel bedrijven met succes wordt toegepast. Een informatief-promotionele nieuwsbrief die wordt verzonden naar opt-in adressen kan belangrijk bijdragen aan het succes van uw marketingbeleid.


Tekstcontrole en tekstcorrectie
Geschreven teksten zijn vaak niet meteen geschikt voor publicatie. Er kunnen nog spelfouten en grammaticale onjuistheden in zitten. Ook kan de tekst nog tekortschieten wat betreft duidelijkheid en overtuigingskracht. Een tekstschrijver van Bureau Everink kan uw tekst beoordelen en waar nodig verbeteren.
Creatie en realisatie white paper
Het uitgeven van een white paper kan een effectief onderdeel van het marketingbeleid vormen. Met een white paper komt u tegemoet aan de informatiebehoefte van klanten en prospects. Graag zullen wij op basis van bronnenonderzoek de tekst voor uw white paper creëren. Ook kunnen we de opmaak als pdf en/of gedrukte uitgave verzorgen.
Teksten voor uw website
De website van een organisatie vormt zowel voor de klanten als het brede publiek een belangrijke informatiebron. Daarom kan de website als medium voor content marketing bijzonder doelmatig zijn. Een uitgebreid en interessant informatie-aanbod trekt bezoekers aan en kweekt goodwill. Van de verschillende soorten site-content zijn vooral de teksten heel belangrijk.
Informatieve teksten voor content marketing
Voor doeltreffende content marketing zijn informatieve teksten nodig die tegemoet komen aan een bestaande belangstelling. Bij Bureau Everink hebben we met het schrijven van zulke teksten veel ervaring. Graag zullen we ook voor uw bedrijf teksten voor succesvolle content marketing creëren.
PDF-brochure: modern medium voor effectieve marketingcommunicatie
PDF-brochures kunnen voor veel doeleinden een optimale communicatie-oplossing vormen. Ze zijn met name bij uitstek geschikt om promotionele informatie over hoogwaardige producten en diensten te verstrekken. Met een professioneel vervaardigde PDF-brochure brengt u betaalbaar veel informatie over, waarbij op het gebied van vormgeving dezelfde mogelijkheden bestaan als bij full-color drukwerk.
Complete design-website voor 575 euro
Voor ondernemers en particulieren die snel en betaalbaar willen beschikken over een professionele website hebben wij een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Wij bouwen voor u een unieke HTML5-website bestaand uit een mooie onderscheidende home page, meerdere contentpagina's en een contactformulier. Ook het bewerken van teksten en andere content is in de prijs begrepen.
Ontwerp en realisatie gedrukte nieuwsbrief
De gedrukte nieuwsbrief is zeker niet door het internet achterhaald want gedrukte reclame heeft extra overtuigingskracht. Graag zullen we in overleg met u de bladformule en het ontwerp voor uw nieuwsbrief creëren. Ook kunnen we de inhoud en de realisatie van ieder nummer op ons nemen.
Basiscursus HTML5 Webdesign
Het door ing. Jan Everink geschreven boek “Basiscursus HTML5 Webdesign” biedt een complete zelfstudie-cursus webdesign. Het boek is bedoeld voor mensen die in korte tijd de beginselen van webdesign met HTML (HyperText Markup Language) willen leren. Het is gebaseerd op HTML5, de laatste versie van HTML.
De volgorde van de behandelde onderwerpen gaat van makkelijk naar moeilijker. Zo raak je snel steeds meer met de HTML-taal vertrouwd. Het is niet nodig eerst het hele boek te bestuderen voor je begint met zelf een website te ontwikkelen. Een goede aanpak is om tegelijk met de studie een site te bouwen en op het web te zetten. Het boek kan daartoe stap voor stap worden gevolgd.