teksten & publiciteit

Bureau Everink - teksten en publiciteit

teksten & publiciteit

 

Overzicht knowhow-pagina's

Artikelen over tekstcreatie en publiciteit.

CTA (Call To Action)-buttons belangrijk bij content marketing
Content marketing is gebaseerd op het aantrekken van sitebezoekers door een uitgebreid aanbod informatieve content. Belangrijk is dat de content-pagina's goed vindbaar zijn via Google en andere zoekmachines. Bovendien moeten op deze pagina's opvallende CTA (Call To Action)-buttons aanwezig zijn.

Teksten zijn bestemd voor mensen
De boodschap die je met een informatief-promotionele tekst de wereld instuurt is bestemd voor mensen, voor echt bestaande personen. Daarom is het belangrijk dat je als tekstschrijver rekening houdt met de belangstelling en het taalgebruik van de doelgroep die je wilt bereiken.

Tekstschrijven volgens het WNF-systeem
Informatief-promotionele teksten spelen in de marketing een steeds belangrijker rol. Teksten die zowel nuttige informatie als promotionele aanprijzingen bevatten kunnen in de reclame heel effectief zijn. Marketingmensen, technici, managers en ondernemers schrijven tegenwoordig vaak zelf informatief-promotionele teksten. Het WNF-systeem is een aanpak om dat vlot en met goed resultaat te kunnen doen.

Maatwerk HTML5-webdesign heeft belangrijke voordelen
Een website bouwen kan tegenwoordig met meerdere technieken. Een bijzonder praktische aanpak is maatwerk HTML5-webdesign. Bij het direct in de webdesign-taal HTML5 coderen kan de ontwikkelaar optimaal gebruik maken van alle beschikbare creatieve mogelijkheden. Met maatwerk HTML5-webdesign kunnen unieke websites worden gebouwd, die voldoen aan hoge eisen wat betreft bezoekerservaring en promotionele effectiviteit.

Branded content: bedrijven worden informatieleverancier
Bedrijven die niet tot de uitgeversbranche behoren zijn toenemend actief met het via eigen kanalen publiceren van redactionele informatie. De gepubliceerde content is branded, dat wil zeggen gekoppeld aan een bepaald merk en duidelijk afkomstig van de betreffende organisatie. Maar het gaat niet gewoon om p.r. of reclame; er wordt gestreefd naar het verstrekken van objectieve en voor de doelgroepen nuttige informatie.

De voor- en nadelen van 4 webdesign-methodes
Er zijn tegenwoordig meerdere methodes beschikbaar om een website te ontwikkelen en te onderhouden. Er moet dus een keuze worden gemaakt, niet alleen als men de site zelf vervaardigt maar ook wanneer men het project uitbesteedt. Belangrijk is welke software voor de ontwikkeling wordt toegepast. In dit artikel worden vier types veel toegepaste webdesign-tools besproken.

Marketing in het tijdperk van de kritische consument
Het boek Spend Shift door John Gerzema en Michael D'Antonio beschrijft de ommekeer in de economie die heeft plaatsgevonden en nog steeds aan de gang is. De mensen zijn kritischer geworden en wensen duidelijke informatie over producten en bedrijven. In de reclame moet men terdege met deze trend rekening houden.

Smartphone: medium met unieke mogelijkheden voor marketingcommunicatie
Voor het bezoeken van websites wordt tegenwoordig vooral de smartphone gebruikt. Een smartphone-vriendelijke website is dan ook voor vrijwel iedere organisatie een must. Webpagina's moeten ook op het relatief kleine scherm van een smartphone goed worden weergegeven.

Vijf belangrijke principes voor succesvolle reclame
In de marketingcommunicatie zijn vijf principes heel belangrijk voor het succes. Het gaat om essentiële uitgangspunten, die bij vrijwel iedere organisatie een rol spelen: duidelijke profilering, doelgroepgerichtheid, informatieve verleiding, up-to-date website en blijvend contact.

Goed merkbeleid belangrijker dan ooit
Dankzij het internet is het gemakkelijk geworden om informatie te verkrijgen en producten te vergelijken. Daarom is het merk in de marketing extra belangrijk geworden. Consumenten en zakelijke beslissers besteden veel tijd en aandacht aan het verwerven van informatie over producten en bedrijven. Daarbij wordt de verkregen kennis in het geheugen gekoppeld aan merken. Met content marketing kan aan de toegenomen vraag naar informatie worden voldaan.

Content marketing: klanten winnen door kennis te delen
Het internet biedt bijzonder doelmatige methodes voor het beschikbaar stellen van kennis en is daarom een ideaal medium voor content marketing. Het beste kanaal voor content marketing is een aantrekkelijke en makkelijk navigeerbare website. Ook met een blog kan op een efficiënte manier kennis worden gedeeld. Van de verschillende soorten content zijn informatief-promotionele teksten het meest effectief.

Trendsetters en navolgers bereiken met informatief-promotionele teksten
In de hedendaagse reclame is een bepaalde categorie consumenten, de trendsetters, heel belangrijk. Deze personen zijn informatiebewust, ze willen weten voor ze kopen. De reclame voor een nieuw bedrijf, product of merk moet vooral worden gericht op deze trendsetters, kopers die informatie vergaren en producteigenschappen vergelijken. Ook bij al langer bestaande bedrijven, producten en merken blijft de informatiebewuste consument belangrijk, want deze heeft invloed en trekt navolgers aan.

Effectieve reclame: informeren en verleiden
Reclamemakers kunnen veel leren van verkopers, want reclame maken is eigenlijk verkopen. Succesvolle verkopers weten hoe ze door het geven van informatie tot koop kunnen verleiden. Het gaat daarbij om verleiden in de betekenis van het Engelse "persuade", dus overhalen, overreden, overtuigen.

HTML5: algemene standaard voor professioneel webdesign
HTML5 is de veelzijdige laatste versie van de webdesign-taal HTML. Ten opzichte van oudere versies bracht HTML5 vooral standaardisatie maar ook vereenvoudiging en meer creatieve mogelijkheden. Sinds de officiële introductie in 2014 werd HTML5 op grote schaal toegepast voor het professioneel bouwen van talrijke websites, van klein tot groot, van eenvoudig tot complex, van gewoon tot indrukwekkend.

Betere webpagina's met responsive design
Bij responsive webdesign (RWD) worden webdocumenten zo ontworpen dat ze een flexibele lay-out hebben en zich kunnen aanpassen met betrekking tot de verschillende media waarop ze worden gepresenteerd. Responsive design is als ontwerpfilosofie volledig afgestemd op de dynamiek van het web en biedt voor verschillende problemen een doeltreffende oplossing.

Het gebruik van white papers in de marketing
In vooral de business-to-business marketing wordt het medium white paper steeds meer toegepast. Een white paper is een informatief rapport over een nieuwe technologie of een innovatieve trend. White papers maken het gemakkelijk contacten te leggen en met prospects in communicatie te komen. Het succes van white papers in de marketing heeft te maken met het vandaag de dag hoge innovatie-tempo. Omdat veel producten en diensten zijn gebaseerd op nieuwe technologieën willen beslissers vaak snel kennis op een bepaald gebied verwerven.

Educatieve teksten moeten praktijkgericht zijn
Bij een educatieve tekst gaat het niet alleen om het overdragen van kennis maar ook om het stimuleren van de interesse. Belangrijk bij het schrijven van een educatieve tekst is verder dat eerst de basiskennis duidelijk en uitgebreid wordt beschreven en pas daarna de moeilijker onderwerpen aan de orde komen. Ook moet in de tekst worden aangegeven hoe de te leren vaardigheid voor de student waardevol kan zijn.

Acht belangrijke design-principes voor een succesvolle bedrijfswebsite
In het marketingbeleid kan de website fungeren als een laagdrempelig communicatie-trefpunt tussen de organisatie en haar doelgroepen. De bedrijfswebsite kan dienst doen als een ontmoetingsplek waar uitwisseling van informatie kan plaatsvinden. Een ontmoeting in cyberspace is veel sneller, gemakkelijker en goedkoper dan in de echte wereld. Bij het ontwikkelen van een bedrijfswebsite dient de functie van ontmoetingsplek centraal te staan. Daarbij zijn 8 design-principes heel belangrijk.

Elektronische nieuwsbrief nog steeds uitstekend marketing-instrument
E-mail marketing wordt al vele jaren op grote schaal toegepast en te verwachten is dat dit zeker niet minder zal worden. Met name het regelmatig per e-mail uitsturen van een nieuwsbrief is een effectieve en betaalbare manier van reclame maken die door veel bedrijven met succes wordt toegepast. Maar e-mail marketing is als gevolg van uiteenlopende anti-spam-maatregelen wel moeilijker geworden.

Bezoekersvriendelijke website: spil van succesvol communicatiebeleid
Het internet biedt de mogelijkheid om met relatief lage kosten veel actuele bedrijfs- en product-informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te maken en te houden. Daarom kan een website in het marketing- en p.r.-beleid van veel organisaties een centrale functie vervullen. Om een bezoekersvriendelijke website te bouwen, die kan worden ingezet als de spil van de reclame-activiteiten, moet in het site-ontwerp het communicatie-aspect centraal staan.

Wat is goed Nederlands?
De belangrijkste kwaliteitsnorm bij het schrijven van een informatief-promotionele tekst is dat deze duidelijk naar de doelgroep moet communiceren wat wordt bedoeld. Een voor publiekscommunicatie bestemde tekst kan als goed Nederlands worden gekwalificeerd als deze tekst door de doelgroep met interesse en instemming wordt gelezen.

Sterke merken creëren door conceptuele communicatie
Bij het met conceptuele communicatie promoten van een product is de eerste stap het creëren van een merkprofiel. Een product moet zo worden geprofileerd dat er een eigen positie in de markt voor opgebouwd kan worden. Het merkconcept moet duidelijk verschillen van concurrerende merken. Conceptuele communicatie houdt in dat de mogelijkheden van de menselijke taal optimaal worden gebruikt om de lezer te informeren en daadwerkelijk te overtuigen.

Regelmatige site-updating voorwaarde voor commercieel succes bedrijfswebsite
De inhoud van een bedrijfswebsite moet regelmatig bijgewerkt worden, want alleen als dat gebeurt zal de site tegemoet blijven komen aan de informatiebehoeften van de bezoekers. Een bedrijfswebsite is een ontmoetingsplaats tussen het bedrijf en de (nieuwe) klanten, en vormt als zodanig een ideaal communicatiemedium. Maar de website zal alleen dan bezoekers blijven aantrekken als de informatie die er op staat up-to-date is. Daarom is regelmatige evaluatie en updating van de content essentieel.

Teksten die met interesse worden gelezen
Bij een goed geschreven informatief-promotionele tekst neemt de interesse van de lezer tijdens het lezen steeds meer toe. Om dat te bereiken kunnen verschillende middelen worden toegepast. Het gaat erom dat de tekst niet alleen de aandacht van de doelgroep trekt maar ook van begin tot eind wordt gelezen.

Betere reclameteksten door het gebruik van waardevolle nieuwsfeiten
Alleen teksten die op de een of andere wijze nuttig en interessant zijn voor de doelgroep worden werkelijk gelezen. De inhoud van een tekst moet voor de lezer goed nieuws betekenen.
Waardevolle nieuwsfeiten, ofwel WNFen, zijn nodig om de aandacht van de lezer te trekken en vast te houden.

Leesbare teksten trekken bezoekers naar website
Teksten op webpagina's moeten makkelijk leesbaar zijn en tegemoet komen aan de informatiebehoefte van de sitebezoeker. Het gaat er om de aandacht van de bezoeker vast te houden, want deze kan met één muisklik naar een andere informatiebron gaan.

Technische ondersteuning op website schept vertrouwen in organisatie
Online support-informatie kan de vraag naar telefonische ondersteuning aanzienlijk verminderen. Het gaat er om dat op de site pagina's worden geplaatst en actueel gehouden met duidelijke informatie over het gebruik van de producten en het oplossen van eventuele problemen. Goede technische ondersteuning op de website is bovendien een effectieve vorm van content marketing.